โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

เมื่อวันเสาร์ที่11มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ความเห็นถูกปิด