สวัสดีปีใหม่ น.ว.ส. 2563

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมแลกของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2563 ปีหนูทอง เล่นเกมส์ จับฉลากและรับประทานอาหารร่วมกันในแต่ละช่วงชั้น อย่างสนุกสนาน

ความเห็นถูกปิด