โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)มอบทุนเด็กยากจนพิเศษภาคเรียนที่2/2562

เมื่อวันที่10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)นำโดยท่านผู้อำนวยการศิลปชัย นันตโลหิต ได้มอบทุนเด็กยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่2/2562 ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน

ความเห็นถูกปิด