กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562

ด้วย โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   ไปเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ระหว่างวันที่  6-8 มกราคม  2563 ณ ค่ายลูกเสือและค่ายพัฒนาเยาวชน ทหารราบที่ 6  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ความเห็นถูกปิด