กิจกรรม”รำลึกบรมครูกลอนสุนทรภู่”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายภูวเนศวร์ บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรม “รำลึกบรมครูกลอนสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายสมบูรณ์ โมทะจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีการแสดงของนักเรียนแต่ละช่วงชั้น การแสดงละครเกี่ยวกับวันสุนทรภู่ การประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละคร การประกวดวาดภาพระบายสี

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นถูกปิด