ประกาศโรงเรียนบ้านหมากเขียบ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป้นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ความเห็นถูกปิด