วันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

วันที่ 16 ม.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง และคณะครูได้เข้าร่วม งานวันครู ครั้งที่ 64 ณ ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

ความเห็นถูกปิด