ประชุมผู้บริหารกลุ่มเมืองศรีลำดวน

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ กลุ่มเมืองศรีลำดวนได้เชิญผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มมาประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาเยี่ยม่ชมและเสนอแนะในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ความเห็นถูกปิด