โรงเรียนบ้านเจี่ย นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ อบต.ทาม 11 มกราคม 2563

โรงเรียนบ้านเจี่ย นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ อบต.ทาม 11 มกราคม 25 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการแสดงรำบนเวที กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมคัดลายมือ และร่วมเล่นเกมอย่างสนุกสนาน

ความเห็นถูกปิด