โรงเรียนบ้านเจี่ยมอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ 10 มกราคม 2563

โรงเรียนบ้านเจี่ย โดยนายวิชิต บุคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจี่ย มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ 10 มกราคม 2563

ความเห็นถูกปิด