แข่งขันกีฬา”ดอกจานเกมส์”

วันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาได้นำนักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬา “ดอกจานเกมส์” ครั้งที่ ๒ ที่โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียนโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๕ โรงเรียน เพื่อเป็ฯการฝึกปฏิบัติวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และฝึกให้นักเรียนได้เล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา ห่างใกลยาเสพติดความเห็นถูกปิด