ขอขอบคุณท่านผู้สนับสนุนการศึกษา

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ในการปูกระเบื้องโรงอาหาร
ให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์และมีสุขอนามัยที่ดี
ในการรับประทานอาหาร ขณะนี้ทางโรงเรียนร่วมกับชุมชน
ได้ดำเนินการปูกระเบื้องตามวัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

24 replies on “ขอขอบคุณท่านผู้สนับสนุนการศึกษา”