เปิดเรียนมาวันแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๒ มกราคม เรามาทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งกันและกัน เป็นความสุขสนุกสนานของครอบครัวเราชาวโรงเรียนบ้านหนองเทาครับ

ความเห็นถูกปิด