ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษากรรมการสถานศึกษาและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน

ความเห็นถูกปิด