ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ความเห็นถูกปิด