ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง และคณะครู มอบเงินทุนเด็กนักเรียนยากจนพิเศษจำนวน ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๒ คน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ กสศ.

ความเห็นถูกปิด