ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน นำด้วย ท่านผู้อำนวยการ นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง และคณะครูพร้อมด้วยนักเรียน ได้จับของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ ปี ๒๕๖๓

ความเห็นถูกปิด