กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 27 ธ.ค. 2562 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ณ ลานอเนกประสงค์ ผู้เข้าร่วม คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

ความเห็นถูกปิด