คณะครูโรงเรียนบ้านหนองเทา นำโดย ผอ.กรวัฒนา นาคา ได้พานักเรียนมาตรวจสุขภาพช่องปากและขูดหินปูน โดยนักเรียนชั้น ป.1-2 ช่วงเช้า ป.3-6 ช่วงบ่าย ณ รพ.สต.เมืองน้อย และขอบคุณ คุณหมอที่ให้บริการและต้อนรับเป็นอย่างดี

ความเห็นถูกปิด