การจัดงานทอดผ้าป่าข้าวเปลือกเพื่อระดมทรัพยากรสำหรับพัฒนาสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาได้จัดงานทอดผ้าป่าข้าวเปลือกเพื่อระดมทรัพยากรสำหรับพัฒนาสถานศึกษาและได้จัดงานทำบุญตักบาตรอาคารอำนวยการโดยได้รับเกียรติจากท่านรองสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายและรับมอบอาคารซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ๓๐๓,๘๘๓ บาท ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ความเห็นถูกปิด