งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมการแข่งขัน 6 รายการ ได้แก่

ร้องเพลงสากลชาย ม.1-3 ได้เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ1)

เล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ป.4-6 และ ชั้น ม.1-3 ได้เหรียญทอง

ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ชั้น ป.4-6 ได้เหรียญเงิน

ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ชั้น ม.1-3 ได้เหรียญทอง

สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น2D ชั้น ม.1-3 ได้เหรียญเงิน

ความเห็นถูกปิด