เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นำโดย นายโกวิท ดวงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสแะวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น

ความเห็นถูกปิด