นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านละเอาะได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน 2 รายการ ผลการแข่งขัน ดังนี้
– รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.1-3
– รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 20 การแข่งขันขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3

ความเห็นถูกปิด