มอบป้ายรายชื่อให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ได้มอบป้ายรายชื่อให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ มีตัวแทน ๒ รายการ กิจกรรมร้องเพลง และกิจกรรมจักสานไม้ไผ่ ทั้งนี้ได้ขอพรจากศาล ตายาย ของโรงเรียน ให้ได้ชัยชนะ และเดินทางปลอดภัย

ความเห็นถูกปิด