พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล รุ่น “๑ ศตวรรษโรงเรียนบ้านจาน” ณ อุโบสถวัดบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสุทธิโรจน์  พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้ร่วมจัดงานพุทธาภิเษกวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล รุ่น “๑ ศตวรรษโรงเรียนบ้านจาน” ณ อุโบสถวัดบ้านจาน เนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนบ้านจาน ๑๐๐ ปี วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นวัตถุมงคลให้ศรัทธาสาธุชน ศิษยานุศิษย์ และศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านจานได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ ผู้ก่อตั้ง ครู-อาจารย์ ตลอดจนลูกศิษย์ที่ล่วงลับไปแล้ว และรายได้ในการเช่าบูชาวัตถุมงคล หลวงปู่หมุน  ฐิตสีโล โดยศิษย์เก่าจะนำไปจัดสร้างสนามเด็กเล่น “๑ ศตวรรษโรงเรียนบ้านจาน” ในโอกาสนี้จึงจัดให้มีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๙ น. โดยนายเฉียบชัย  คงพุท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจาน เป็นประธานเปิดงานและมีนายสมทัด  ผิวจันทร์ เป็นพ่อพราหมณ์ดำเนินการพิธีบวงสรวง และจัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลในช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๙ น. โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานจุดเทียนชัย ประกอบพิธีปลุกเสกอธิษฐานจิตโดยพระเถราจารย์ ๕ รูป

ความเห็นถูกปิด