จัดเตรียมสถานที่พัก การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหนองครก ได้เป็นที่พักสำหรับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการเกรียงไกร สูงสนิท นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดเตรียมสถานที่พักในครังนี้

ความเห็นถูกปิด