ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้นำนักเรียนพัฒนาโรงเรียน และจัดนิทรรศการ ทำความดีเพื่อพ่อ

ความเห็นถูกปิด