ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหนองครก กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนบ้านหนองครก ระดับชั้นอนุบาล ๒ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อแจ้งนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบ โดย นายสมศักดิ์ บูรณะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด