กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และร่วมกันทำความสะอาด บริเวณ วัด โรงเรียน ชุมชน

ความเห็นถูกปิด