ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษา และจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ณ อาคารห้องเรียนศาสตร์ประราชาโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี

ความเห็นถูกปิด