พิธีถวายราชสดุดี วันรำลึกวชิราวุธ ประจำปี 2562

โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก ได้จัดกิจกรรม “พิธีถวายราชสดุดี วันวิชาวุธ 25 พฤศจิกายน” ซึ่งในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยอีกด้วย เพื่อแสดงถึงการรำลึกถึงพระกรุณามหาธิคุณอันมีต่อประชาชนผสกนิกรชาวไทย โดยมี นายอรุณโรจน์ วันเลิศ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือ กองลูกเสือโรงเรียนโพธิ์โนนจานอีลอกร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ความเห็นถูกปิด