การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ วิเวกวัง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด นายอรุณโรจน์ วันเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอกเป็นผู้นำกล่าวรายงาน โรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่วมกับคณะครู นักเรียน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

ความเห็นถูกปิด