“โครงงานวัยม่วน วัยlearn”

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ทำการออกค่ายในโครงการ วัยม่วน วัยlearn มาให้ความรู้เรื่องของการค้นคว้าข้อมูลต่างๆผ่านทางสื่อเทคโนโลยี และทำกิจกรรมต่างๆกับนักเรียน

ความเห็นถูกปิด