มอบเกียรติบัตรโครงงานคุณธรรม มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

นายอรุณโรจน์ วันเลิศ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก ได้มอบโล่ เกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา ในการแข่งขันโครงงานคุณธรรม มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ให้กับนักเรียนและครูผู้ซ้อม เพื่อเป็นกำลังใจ และแรงบันดาลใจให้นักเรียน และได้ร่วมกันถ่ายภาพกับคณะครู นักเรียน

นักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่

  1. เด็กชายธนพล เดือนหงาย
  2. เด็กหญิงธนัชชา การะวงค์
  3. เด็กชายสมเจตน์ ร่มโพธิ

ครูผู้ฝึกซ้อม

นางวิจิตรา วันเลิศ

ความเห็นถูกปิด