กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 วันพ่อแห่งชาติ เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทางโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562ขึ้น ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยนายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงประธานในพิธี ผู้เข้าร่วม คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

ความเห็นถูกปิด