ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอมุกดาหาร และตลาดอินโดจีน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี  ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ปีการศึกษา  2562  โดยได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จำนวนนักเรียน  92  คน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน  22  คน  เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอมุกดาหาร และตลาดอินโดจีน  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร

ความเห็นถูกปิด