โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต ได้จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ปีการศึกษา 2562 โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 10 คน นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เดินทางไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก และ พิพิธภัณฑ์พญานาค จังหวัดยโสธร

การทัศนศึกษานอกสถานที่ในครั้งนี้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค ได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพถึงสถานศึกษาด้วยความปลอดภัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นถูกปิด