และแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทำนาทั้งครูและนักเรียนต่างสนุกสนานและมีความสุข นี่คือสิ่งที่เราต้องการให้ลูกนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง รับประสบการณ์ตรง เห็นถึงวิถีชีวิตของกระดูกสันหลังของชาติ นำโดยท่าน ผอ.กรวัฒนา นาคา

ความเห็นถูกปิด