นักเรียนสอบนักธรรม เอก โทและตรี

วันที่ 29 พ.ย. 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้เข้าสอบนักธรรม เอก โท และตรี ณ สนามสอบ โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา ต.โพนเขวา อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ

ความเห็นถูกปิด