ได้เวลาเก็บเกี่ยวสำหรับนาข้าวโรงเรียนบ้านหนองเทา ปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ลูก ๆ นักเรียนตื่นเต้นและสนุกสนาน ในการได้เห็นและลงมือปฏิบัติ กับอาชีพชาวนาที่หล่อเลี้ยงสังคมคนไทยและชาวโลกมาตั้งแต่โบราณ นำโดยท่าน ผอ.กรวัฒนา นาคา และคณะครูบุคลากร นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทา

ความเห็นถูกปิด