พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นำโดยนายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน พร้อมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านจาน  ได้จัดให้มีพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อให้พี่น้องลูกเสือ ได้ถวายราชสดุดีแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน เพื่อให้พี่น้องลูกเสือได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระองค์ท่าน

ความเห็นถูกปิด