ในวันที่ ๑๘-๑๙ ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน นำโดย นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับผู้ปกครองและผู้นำชุมชน จัดงานกีฬาสีภายในจำนวน ๒ วัน เพื่อมุ่งเน้นในนักเรียนรู้จักความสมมัคคีและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ความเห็นถูกปิด