วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2562) ที่ โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดและตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ออกให้บริการประชาชน ในพื้นที่ ตำบลบก อำเภอโนนคูณ โดยมีประชาชนในพื้นที่มารับบริการกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในงานมีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาทางทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการจังหวัด และการออกหน่วยเคลื่อนที่จากส่วนราชการใน อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ความเห็นถูกปิด