ในวันจันทร์ ที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนายเอกวิทย์ น้อยมิ่งและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เชิญผู้ปกครองและผู้นำชุมชนประชุมและปรึกษาหารือในข้อราชการต่าง และในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประดิษฐ์กระทงจากเศษวัสดุจากธรรมชาติ

ความเห็นถูกปิด