เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา บริษัท บุญนิวส์ ได้มาถ่ายทำวิดิทัศน์ เรื่องการสวดธัมมจักรฯ ที่โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง)

ความเห็นถูกปิด