กิจกรรมวันลอยกระทง

ด้วยวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นประเพณีลอยกระทง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ได้ให้เด็กนักเรียนเตรียมอุปกรณ์มาทำกระทง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี ให้นักเรียนได้ทำงานฝีมือ และเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ความเห็นถูกปิด