ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองไผ่ โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ ได้มีการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อชี้แจ้งผลทางการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ผ่านมา ให้ผู้ปกครองได้รับทราบและให้ผู้ปกครองพบกับครูประจำชั้นแต่ละชั้น เพื่อดูผลการเรียนแต่ละคน

ความเห็นถูกปิด