วันที่ 11พ.ย.2562 ซึ่งเป็นวันลอยกระทง โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือได้มีกิจกรรมการทำกระทงเพื่อให้นักเรียนสามารถทำกระทงไปใช้และขายได้

ความเห็นถูกปิด