กิจกรรมทำกระทง

วันที่11พ.ย2562 เวลา14.30น. โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)ได้มีกิจกรรมทำกระทงเพื่อให้นักเรียนสามารถทำกระทงไปใช้และขายไป็นรายได้ได้

ความเห็นถูกปิด