พิธีทำบุญตักบาตรและเปิดป้ายอาคารเรียน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านโนนดู่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา และชุมชุน จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเปิดป้ายอาคารเรียน โดยได้รับเกียรติจากนายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอโนนคูณ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านผู้บริหารกลุ่ม CEO บูรพาโนนคูณ และท่านผู้บริหารกลุ่ม CEO ประจิมโนนคูณ ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียนเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด